כתבה באנגלית מתוך ערוץ CCTV11 - BASINI

כתבה באנגלית מתוך ערוץ CCTV11

Home shopping trips to China, by Stephanie Freed

"Creating the home of your dreams is exciting, but the thrill fades fast when the bills start adding up.
That's when the dream is in danger of slipping away. But, one agent is Israel has discovered it's possible to have that dream house – without compromise."

 

כתבה באנגלית מתוך ערוץ CCTV11
נשמח לעזור בכל שאלה