בית בחצי מחיר - BASINI

בית בחצי מחיר

בית בחצי מחיר, זוהי התוצאה שניתן לקבל מתכנון נכון של הרכש והייבוא האישי מסין.

בית בחצי מחיר
בית בחצי מחיר, זוהי התוצאה שניתן לקבל מתכנון נכון של הרכש והייבוא האישי מסין.

מי שמשפץ את ביתו ויותר מכך, בונה בית חדש, מודע להוצאות הכספיות הגבוהות הכרוכות בהם. חלק ניכר מאלה חושב לא אחת על דרכים אפשריות לחיסכון כספי,
יבוא אישי מסין של חומרי בניין, מוצרי סניטציה, ריהוט וחומרי גמר אחרים  מאפשר לחסוך יותר ממחצית ההוצאות.

נשמח לעזור בכל שאלה